Dotacje

Adres: Strojec, ul. Częstochowska 1b
46-320 Praszka
Kontakt: +48 34 359 23 77
zapytania@narzedziownia.net
Top
 

Praktyki zawodowe

Kształcimy uczniów szkół zawodowych i średnich

Bardzo ważnym aspektem naszej działalności jest prowadzenie praktyk zawodowych.

Od 2010 roku jesteśmy patronem szkolnictwa zawodowego
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Im. I Armii Wojska Polskiego w Praszce.

Czas trwania praktyki: 3 lata, zgodnie z planem praktyk.

Realizacja programu nauczania, dostosowanego do specyfiki zakładu
pod okiem zatrudnionego przez nas instruktora nauki zawodu.

Uczniowie podczas praktyk poznają szczegółowo proces wytwarzania form
i oprzyrządowania odlewniczego, a także czynnie uczestniczą we wszystkich etapach tego procesu.

Rocznie praktyki odbywa u nas około 30 osób.