Strona główna
Strona główna   e-mail
strona główna   e-mail
PRACA
PRACA    
Przykładowe produkty
PRZYKŁADY PRODUKTÓW

Dofinasowanie z Unii Europejskiej
DOFINASOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

02. USŁUGI

 Wykonywanie elektrod z grafitu z możliwo¶ci± zamocowania w systemie EROWA. Elektrody wykonujemy na podstawie powierzonej dokumentacji technicznej lub dokumentacji opracowanej przez naszych Konstruktorów.

 

Nasze Biuro przyjmuje zlecenia na:
wykonanie dokumentacji technicznej, projektowanie form do odlewania aluminium i form do wtryskania tworzywa, stworzenie lub import modelu wyrobu, analiza i przygotowanie modelu pod względem technologicznym, wykonanie modeli elementów formuj±cych stworzenie modelu całej formy, stworzenie technologii obróbki poszczególnych elementów formy w CAM i wygenerowanie kodu NC, przerysowywanie rysunków z formy tradycyjnej (papier) na elektroniczn± 2D i 3D, generację kodu NC do frezarek 3-osiowych CNC na sterowania Heidenhain, Fanuc i Siemens, doradzanie i pomoc przy tworzeniu procesów obróbki.

Projekty wykonywane s± za pomoc± następuj±cych programów:
• Pro Engineer Wildfire 2.0 i 3.0
Work NC G3
AutoCAD
AutoCAD InventorKontrola jako¶ciowa jest możliwa dzięki maszynie pomiarowej LINEA NMP 13.7.5.C. wyposażonej w oprogramowania firmy DELCAM:
POWER-Inspect MAN (interfejsy VDA-FS, IGES, STEP, PROE)
POWER-Inscpect CNC

Maszyna przeprowadza trójstopniow± kontrolę:
• Kontrola międzyoperacyjna oraz kontrola elektrod,
• Kontrola na bazie modelu
• Kontrola gotowego detalu

 

o firmie | usługi | park maszynowy | klienci | kontakt
Copyright by Narzędziownia Pszenica 2008-2017